Praktijkinfo

Globaal medisch dossier

Vaste patiënten kunnen een Globaal Medisch Dossier (GMD) laten opmaken.

Dit wil zeggen dat wij ons engageren om uw dossier op een correcte manier te beheren.

Als u over een GMD beschikt, betaalt uw mutualiteit meer terug bij raadplegingen en huisbezoeken.


Telefonisch contact

Wij proberen de telefonische contacten tijdens de consultaties zoveel mogelijk te beperken.

Onze secretariaatsmedewerkers zullen u verder helpen bij telefonische vragen:

  1. Houd de boodschap kort en bondig.
  2. Hun vragen over uw probleem zijn niet uit 'nieuwsgierigheid', wel om u beter te kunnen helpen.
  3. Als de arts niet aan de lijn kan komen, wordt uw naam genoteerd en bellen wij u nadien terug.
  4. Vermijd onnodige telefoons door voorschriften, attesten e.d. tijdens uw consult te vragen.

We kunnen niet alles telefonisch inschatten. Indien nodig zal de arts u vragen om alsnog op consultatie te komen.


Tarieven

Alle artsen in de praktijk zijn geconventioneerd.

Dit wil zeggen dat wij de vastgelegde tarieven van de ziekenfondsen respecteren.

Betaling in de praktijk is mogelijk cash of via Payconiq.


Parking

U kan terecht op de parking van het rusthuis dat zich op de hoek van de Pachthofstraat bevindt.

De plaatsen zijn beperkt dus kom bij voorkeur met de fiets of te voet. 

Afspraken

  • Gelieve in de voormiddag de artsen niet te storen tenzij bij dringende problemen.
  • Tussen 12:00u en 15:00u zijn we enkel bereikbaar op een noodtelefoon, deze is alleen voor urgente zaken.
Contact